Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\gzn_pas_01.gif

Opis: ułatwiamy ludziom życie

Opis: misjaOpis: firmaOpis: ofertaOpis: wspolpracaOpis: formularzOpis: kontaktOpis: glowna stronaOpis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\gzn_pas_05.jpg

 

Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\text.gif


Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\wyznaczamy.gif

Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gifOpis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif
Opis: C:\Users\Tomik52\Desktop\images\kropki_male.gif


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować ofertę Grupy Zarządzania Nieruchomościami, dotyczącą zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną, której jesteście Państwo Współwłaścicielami.

GZN działa w Warszawie od początku 2001 r. Kierujemy się dewizą, zgodnie z którą zarządzanie budynkiem to przede wszystkim kreowanie jego wartości. W sposób profesjonalny wykorzystujemy potencjał tkwiący w nieruchomościach, którymi administrujemy, tak aby nie tylko były w dobrym stanie technicznym, ale również, aby - z pożytkiem dla wszystkich współwłaścicieli - ich wartość sukcesywnie wzrastała.
Nasze usługi uwolnią Państwa od codziennych kłopotów związanych z obsługą nieruchomości wspólnotowej.

Do naszych obowiązków należeć będą:

Reprezentacja Wspólnoty - przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed sądami i organami egzekucyjnymi, jak również w relacjach pomiędzy Współwłaścicielami.
Obsługa Prawna - sporządzanie i opiniowanie zawieranych umów, opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty,
Obsługa
księgowo - finansowa - prowadzenie spraw formalnych Wspólnoty (nadania Wspólnocie numerów NIP i Regon, otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek); rozliczenia Wspólnoty z dostawcami mediów; prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną; pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek na media; gospodarowanie pożytkami; opracowywanie projektu planu gospodarczego dla Wspólnoty; sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.

Bieżąca obsługa administracyjna - ewidencjonowanie lokali, właścicieli i najemców; zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie i negocjowanie umów z dostawcami mediów; zawieranie, negocjowanie umów ubezpieczenia budynku; dbanie o utrzymanie porządku i czystości na posesji; przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej; zapewnienie lokalu do zebrań.

Każdej nieruchomości w naszych zasobach przypisujemy indywidualnego opiekuna - osobę w pełni dyspozycyjną, odpowiedzialną za sprawy związane z funkcjonowaniem budynku i obsługą Mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo w prosty i wygodny sposób załatwić sprawy Wspólnoty, bez konieczności fatygowania się do siedziby naszej firmy.

Obsługa techniczna - prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego; sporządzanie planów remontowych; okresowe przeglądy urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości; kontrola napraw, konserwacji budynku i usuwania awarii.
Przeglądy techniczne nieruchomości (roczne) wykonujemy w ramach stawki za administrowanie, bez dodatkowych opłat.

Jako spółka prywatna, działająca w warunkach konkurencji rynkowej musimy stale dbać o to, by nasza oferta była atrakcyjna i mogła skutecznie rywalizować z propozycjami innych firm. Budujemy więc system zarządzania nieruchomościami zorientowany na potrzeby Wspólnot. Aby to osiągnąć musimy w sposób elastyczny dostosowywać naszą pracę do indywidualnych preferencji obecnych oraz potencjalnych klientów. Dlatego też jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania, uwagi i propozycje. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, służymy radą i pomocą.

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z przedstawicielem GZN. Rozmowa z Państwem umożliwi nam scharakteryzowanie szczegółów naszej propozycji współpracy. Będzie to również okazja do zaprezentowania pełnego pakietu ofertowego firmy, w skład którego wchodzą: rozbudowana oferta na administrowanie nieruchomością wspólną, załącznik do oferty opisujący zakres czynności konserwatorskich w ramach poszczególnych branż, projekt umowy na administrowanie, komplet oryginałów naszych referencji wraz z listą nieruchomości z zasobów GZN, dokumenty podstawowe Spółki, a wśród nich: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - KRS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach; zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS oraz świadectwa licencji zarządcy i uprawnienia zawodowe Naszych Pracowników.

Jednocześnie informujemy, że Grupa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. jest gotowa bez żadnych opłat przeprowadzić dla Państwa Wspólnoty cały proces przejścia nieruchomości od dotychczasowego zarządcy. GZN spełnia także wszelkie wymogi do powierzenia jej - jako osobie prawnej - funkcji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Przez pierwszy rok obowiązywania umowy o powierzenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i zarządzanie, GZN nie pobiera żadnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Zarządu i świadczy kompleksową usługę zarządzania w ramach stawki za administrowanie.

Szczegółowy zakres usług, jak również wysokość naszego wynagrodzenia zależy każdorazowo od specyfiki nieruchomości oraz od konkretnych ustaleń, wynikłych po bezpośrednich negocjacjach ze Wspólnotą Mieszkaniową.


Pragniemy Państwu również zakomunikować, iż
Grupa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Nieruchomości
na kwotę 50.000,00 euro (pięćdziesiąt tysięcy euro).

 


Dane teleadresowe:
Grupa
Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.
Oddział Warszawa - Filia nr 1
ul. Hajoty 61, 01-821 Warszawa
tel: (022) 864-03-14, (022) 864-06-09, (022) 663-31-63

 fax: (022) 834-22-10
e-mail:
gzn@gzn.pl, www.gzn.pl